Brun og Blid modell

Månedskandidater

Det kan stemmes hele måneden.
Månedsvinner er ikke klar før siste dag i måneden kl. 23.59

Kandidatene under er foreløpig ikke videre