Månedsvinnere

Karima Angelina

September 2016

Maria

Oktober 2016

Maren

November 2016

Karine

Desember 2016

Pernille

Januar 2017

Marita

Februar 2017

Eva

Mars 2017