Månedsvinnere

Greta

September 2017 vinner

Sara

Oktober 2017 vinner

Stian

November 2017 vinner

Sara Louise

Desember 2017 vinner

Jochim

Januar 2018 vinner

Asad

Februar 2018 vinner

Isabell

Mars 2018 vinner